Jinchao Dong and Baoying Wen win 2016 National Scholarship

Congratulation for Jinchao Dong and Baoying Wen winning 2016 National Scholarship.